ICT služby

Konzultační služby 

V rámci konzultačních služeb poskytujeme zákazníkům všestrannou podporu při koncepci i implementaci komplexních řešení v oblasti IT/IS.

Specializujeme se na konzultace v následujících oblastech:

 • Business Intelligence – návrhy řešení, návrhy technických architektur
 • Bezpečnostní analýzy a testy
 • Definování bezpečnostních pravidel
 • Auditorská činnost
 • IDS systémy
 • IP telefonie 
 • VPN řešení - bezpečné připojení externích subjektů
 • PKI – infrastruktura veřejných klíčů
 • Procesní, programové a projektové řízení

Oponentní činnost

Naše služby v oblasti oponentních činností vycházejí vstříc společnostem, které chtějí podpořit své rozhodnutí nezávislým posudkem připravovaného projektu nebo si vybírají mezi několika návrhy. V rámci oponentní činnosti hodnotíme efektivitu navrhovaného řešení s ohledem na potřeby a možnosti zákazníka.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Oponentní posudky projektů
 • Spolupráce na výběrových řízeních
 • Oponentní činnost při výběrových řízeních

Procesní služby

Podrobná analýza požadavků, jejich přesná identifikace a klasifikace jsou nezbytným předpokladem úspěšné realizace firemních cílů.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

 • Návrh a implementace procesů pro plánování, implementaci a řízení služeb poskytovaných ICT a jejich další rozvoj – včetně zavádění Business Intelligence Competence Center (BICC)
 • Určení měřitelných klíčových ukazatelů výkonnosti všech subjektů, které se na rozvoji a provozu ICT podílejí
 • Definice rozhraní mezi ICT a ostatními podnikovými procesy
 • Plánování, monitoring a řízení nákladů na jednotlivé služby z hlediska ICT
 • Implementace nástrojů podporující procesy ICTSM včetně konzultací a projektového vedení
 • Předávání know how zákazníkovi ve všech fázích projektu

Naše služby jsou založeny na stupňovitém modelu:

 • Definování požadavků klienta
 • Předběžný návrh řešení
 • Výběr produktů
 • Vypracování detailního projektu
 • Harmonogram realizace
 • Tvorba dokumentace

Innetic s.r.o.

Innetic s.r.o. poskytuje svým zákazníkům vysoce kvalifikované poradenství v oblasti informačních technologií a také se zaměřuje na tvorbu komplexních řešení pro klienty s využitím nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Podstatnou část klientů tvoří nároční zákazníci z finančního, telekomunikačního sektoru a dále pak sektoru utilit.

Kontakt

Volné pracovní pozice

PHP/Nette programátor
Do našeho vývojářského týmu hledáme zkušeného kolegu s výbornou znalostí PHP a Nette Frameworku.

PHP/Laravel programátor
Do našeho vývojářského týmu hledáme zkušeného kolegu s výbornou znalostí PHP a Laravel Frameworku.

Vue.js / Frontend vývojář
Do našeho vývojářského týmu hledáme zkušeného kolegu s výbornou znalostí Vue.js a Frontend vývojem.

Kariéra